Tytuł artykułu: Zmiana krajobrazu okolic wybranych starorzeczy Wisły w Warszawie poddanych presji urbanizacyjnej

Autorzy: DOBRZAŃSKA, J.

Słowa kluczowe: historia, krajobraz, starorzecza, urbanizacja, Warszawa, Wisła

Streszczenie: Praca ta przedstawia analizę historii przekształceń okolic trzech wybranych starorzeczy Wisły znajdujących się na terenie Warszawy: Jeziora Gocławskiego, oraz kompleksu Jeziora Wilanowskiego i Jeziora Powsinkowskiego. Tereny te poddane są presji urbanizacyjnej o zróżnicowanym natężeniu. Dla badanych powierzchni badawczych podjęto próbę określenia sposobu użytkowania terenu dla pierwszej połowy XVIII, XIX, XX oraz XXI w.

Cytowanie w stylu APA: Dobrzańska, J. (2011). Zmiana krajobrazu okolic wybranych starorzeczy Wisły w Warszawie poddanych presji urbanizacyjnej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (4), 304-310.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Dobrzańska, 2011), następne powołania: (Dobrzańska, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Dobrzańska, Julia. "Zmiana krajobrazu okolic wybranych starorzeczy Wisły w Warszawie poddanych presji urbanizacyjnej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 54 ser., vol. 20, nr 4, (2011): 304-310.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Dobrzańska 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Dobrzańska_2011_PNIKS, author={Dobrzańska, Julia}, title={Zmiana krajobrazu okolic wybranych starorzeczy Wisły w Warszawie poddanych presji urbanizacyjnej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN54/A4/art4.pdf}, year={2011}, volume={20 (4)}, number={54}, pages={304-310}}

Pełny tekst PDF


Go Back